СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2015 / Том 24 / Брой 1

Статии

Индивидуалният речников запас като лексикален проблем
Валентина Бонджолова
(изтегляния 876 от 21.11.2016 г.)

Съобщение: Кабинетът на Ставрогин в литературата и киното
Наталия Няголова
(изтегляния 415 от 21.11.2016 г.)

Рецензия: “В езика е духовният облик на света...” (за Юбилеен сб. “Езикът–наука...”)
Милена Иванова Николина Бурнева
(изтегляния 433 от 22.11.2016 г.)

Рецензия: Новият българо–словашки речник (За Maria Koskovа, “Bulharsko–slovnik”)
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 310 от 22.11.2016 г.)

Из личния архив: Химн на Великотърновския университет
Станьо Георгиев
(изтегляния 271 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д.ф.н. Николай Даскалов
Маргрета Григорова
(изтегляния 282 от 22.11.2016 г.)

Хроника: Кавалерски кръст за проф. д.ф.н Николай Даскалов
Маргрета Григорова
(изтегляния 294 от 22.11.2016 г.)

Хроника: Десет години Руски център във ВТУ
Лиляна Цонева
(изтегляния 228 от 13.7.2017 г.)

Хроника: Дни на преводача германист
Ане Щурм Михаил Мецник
(изтегляния 78 от 20.3.2019 г.)

Хроника: Осемнадесети празник на японската култура
Катя Маринова
(изтегляния 69 от 20.3.2019 г.)

Хроника: Франкофонски чествания във ВТУ
Мариела Петрова
(изтегляния 78 от 20.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 69 от 20.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 70 от 20.3.2019 г.)