СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Богословски термини в съчинението “За серафимите” от книга “Маргарит” на св. Йоан Златоуст в превод на Дионисий Дивни


Автори:
Теодора Илиева Тракийски университет, България

Страници: 45-64

Резюме:


Обект на изследване в публикацията са богословските термини в среднобългарския превод на съчинението „За серафимите” от Йоан Златоуст. Анализираните теологизми се обособяват в три групи по структурен принцип, проследява се развитието на семантиката им в посока разширяване или стесняване. Лексеми, липсващи в старобългарския книжовен език, се сравняват със среднобългарски текстове, възникнали през XIV век. Правят се изводи за ролята на гръцката терминологична система при формирането на среднобългарската.


Ключови думи:

xомилия, богословски термини, композити неологиз- ми, произвеждаща основа

Изтегляне


843 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (480) / Bulgaria  (43) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (1) / Germany  (57) / Netherlands  (1) / New Zealand  (1) / Poland  (1) / Russian Federation  (57) / Serbia  (2) / Slovenia  (1) / Sweden  (3) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (47) / United States  (138)