СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Диглосията като отражение на драматичната българска историческа съдба


Автори:
Милена Обретенова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 65-84

Резюме:


Диглосията е разновидност на билингвизма. Исторически обусловена, тя се характеризира със социално противопоставяне по престиж, изразяващо се във функционално разпределение на идиомите. Вътрешно книжовно-езиковата диглосия, формирала се в периода на Асеневото царство, е характеристика единствено на класическите езици, в какъвто се превръща българският след Евтимиевата езиково-правописна реформа. Разглеждана в този аспект, диглосията е сред маркерите на различните етапи от историята на езика. В настоящата статия се очертават етапите на развитието на диглосията и нейните вариации като отражение на историческите събития, предопределили посоката на развитие на българския книжовен език.


Ключови думи:

езикова ситуация, билингвизъм, диглосия, йерархична диглосия, вътрешнокнижовноезикова диглосия.

Изтегляне


1123 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (591) / Asia/Pacific Region  (1) / Bulgaria  (195) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Cyprus  (2) / Czech Republic  (4) / Europe  (2) / France  (2) / Germany  (57) / Greece  (1) / Indonesia  (1) / Ireland  (4) / Italy  (1) / Moldova, Republic of  (1) / Poland  (2) / Russian Federation  (18) / Serbia  (1) / Spain  (1) / Sweden  (2) / Ukraine  (7) / United Kingdom  (42) / United States  (184)