СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изследванията на български език върху Партений Павлович и неговата “Автобиография” (Втора част)


Автори:
Северина Плачкова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 85-102

Резюме:


Целта на този текст е да представи приносите на българските учени за познанието на автобиографията на П. Павлович. Прегледът на научните изследвания тръгва от Й. Иванов, който пръв открива значението на Партений като личност с принос за духовното и историческото развитие на южното славянство. Коментира се заслугата на П. Динеков за подреждането на Партений в редиците на българските възрожденски писатели. Отделя се и внимание на написаното от редица други учени, както и на единственото към настоящия момент цялостно изследване на живота и делото на П. Павлович, направено от П. Бояджиев. В него откриваме и посоката на бъдещи търсения в интерпретацията на Партениевия герой – едновременно страдалец и човек на действието.


Ключови думи:

Партений Павлович, автобиография, изследвания, акценти, приноси.

Изтегляне


1338 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (712) / Belarus  (1) / Bulgaria  (221) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (2) / Germany  (59) / Hungary  (1) / Italy  (13) / Japan  (1) / Norway  (3) / Poland  (1) / Russian Federation  (8) / Sweden  (3) / Switzerland  (1) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (42) / United States  (260)