СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Кабинетът на Ставрогин в литературата и киното


Автори:
Наталия Няголова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 130-145

Резюме:


В статията е анализирана семантиката на топоса на кабинета на Николай Ставрогин в романа на Ф. М. Достоевски „Бесове“. Проследен е предметният състав, принципите на подбор на този състав и механизмите, в които участва даденият пространствен елемент при изграждането на сюжета. Очертана е ролята на кабинета в поетиката на Достоевски като единна система. Изследвани са трансформациите на топоса в съществуващите екранизации на творбата.


Ключови думи:

поетика, топос, роман, екранизация, знак, персонаж, Ставрогин

Изтегляне


1025 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (632) / Asia/Pacific Region  (1) / Belize  (8) / Bulgaria  (68) / China  (9) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (1) / Germany  (55) / Japan  (2) / Russian Federation  (39) / Singapore  (2) / Sweden  (4) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (42) / United States  (156)