СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Категорията “персонална репрезентация” в английската и българската нелична глаголна система


Автори:
Гинка Пенакова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 146-157

Резюме:


Статията разглежда персонална репрезентация като една специфична граматическа категория в английската и българската нелична глаголна система, основаваща се на функционалните опозиции между индивидуалните форми в двете системи. Тя е семантично свързана с категорията лице, която се изразява от личните глаголни форми.


Ключови думи:

граматическата категория персонална репрезентация, свързаност с глаголно лице, несвързаност с глаголно лице

Изтегляне


768 изтегляния от 22.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (492) / Bulgaria  (25) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (1) / Germany  (56) / Indonesia  (1) / Russian Federation  (11) / Sweden  (4) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (41) / United States  (127)