СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Как Европа чете Шекспировите “Сонети”: Проблеми на превода


Автори:
Александър Шурбанов Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 249-273

Резюме:


Статията предлага цялостен критически преглед на превода на Шекспировите „Сонети“ на други европейски езици, включително и на български. Проблемите на превода се разглеждат в три големи групи: 1. проблеми, дължащи се на прозодични разлики между английския и другите езици; 2. проблеми, дължащи се на различия между английската и другите поетични традиции; 3. проблеми, дължащи се на спецификата на Шекспировата поетика. В следващите две части на статията се обсъждат основни преводачески стратегии и тенденциите в историческото развитие на европейския превод на „Сонетите“.


Ключови думи:

Шекспир, сонети, превод, рецепция, Европа

Изтегляне


1557 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (685) / Asia/Pacific Region  (1) / Australia  (2) / Austria  (1) / Belgium  (1) / Bulgaria  (490) / China  (7) / Cote D'Ivoire  (1) / Czech Republic  (2) / Europe  (15) / France  (1) / Germany  (61) / Greece  (2) / Italy  (2) / Korea, Republic of  (3) / Malta  (1) / Netherlands  (9) / Nigeria  (2) / Romania  (1) / Russian Federation  (15) / Sweden  (1) / Turkey  (1) / Ukraine  (7) / United Kingdom  (50) / United States  (193) / Uzbekistan  (3)