СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2015 / Том 24 / Брой 2

Статии

Как Европа чете Шекспировите “Сонети”: Проблеми на превода
Александър Шурбанов

(изтегляния 1514 от 21.11.2016 г.)

Римният пренос при превод на руска поезия на български език
Мариана Шопова

(изтегляния 725 от 21.11.2016 г.)

“Немско-българския речник” на Гео Милев
Диана Станчева

(изтегляния 1071 от 21.11.2016 г.)

Сугестопедията на китайска почва
Полина Цончева

(изтегляния 848 от 21.11.2016 г.)

Контекст: Диалектология и социолингвистика
Михаил Виденов

(изтегляния 856 от 21.11.2016 г.)

Doctor Honoris Causa
Дан Замфиреску

(изтегляния 665 от 21.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Павел Борисевич
Рада Василева

(изтегляния 631 от 21.11.2016 г.)

Юбилей на акад. д.ф.н. Михаил Виденов

(изтегляния 631 от 21.11.2016 г.)

Хроника: Подиум дискусия за "Хайка за вълци"
Мая Влахова-Ангелова

(изтегляния 610 от 21.11.2016 г.)

Хроника: XIII световен конгред на германистите
Николина Бурнева

(изтегляния 360 от 19.3.2019 г.)

Хроника: Национална научна конференция за Иван Радославов
Антония Велкова-Гайдаржиева

(изтегляния 334 от 19.3.2019 г.)

Хроника: Национална награда за литературна критика на д.ф.н Пламен Дойнов
Антония Велкова-Гайдаржиева

(изтегляния 324 от 19.3.2019 г.)

Хабилитация: доц. д-р Рада Василева

(изтегляния 401 от 19.3.2019 г.)

Хабилитация: доц. д-р Янка Коева

(изтегляния 349 от 19.3.2019 г.)

Хабилитация: д-р Ралица Демиркова

(изтегляния 360 от 19.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“

(изтегляния 307 от 19.3.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 345 от 19.3.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 373 от 25.3.2019 г.)