СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2015 / Том 24 / Брой 2

Статии

Как Европа чете Шекспировите “Сонети”: Проблеми на превода
Александър Шурбанов

(изтегляния 1588 от 21.11.2016 г.)

Римният пренос при превод на руска поезия на български език
Мариана Шопова

(изтегляния 790 от 21.11.2016 г.)

“Немско-българския речник” на Гео Милев
Диана Станчева

(изтегляния 1157 от 21.11.2016 г.)

Сугестопедията на китайска почва
Полина Цончева

(изтегляния 923 от 21.11.2016 г.)

Контекст: Диалектология и социолингвистика
Михаил Виденов

(изтегляния 925 от 21.11.2016 г.)

Doctor Honoris Causa
Дан Замфиреску

(изтегляния 746 от 21.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Павел Борисевич
Рада Василева

(изтегляния 693 от 21.11.2016 г.)

Юбилей на акад. д.ф.н. Михаил Виденов

(изтегляния 704 от 21.11.2016 г.)

Хроника: Подиум дискусия за "Хайка за вълци"
Мая Влахова-Ангелова

(изтегляния 669 от 21.11.2016 г.)

Хроника: XIII световен конгред на германистите
Николина Бурнева

(изтегляния 431 от 19.3.2019 г.)

Хроника: Национална научна конференция за Иван Радославов
Антония Велкова-Гайдаржиева

(изтегляния 408 от 19.3.2019 г.)

Хроника: Национална награда за литературна критика на д.ф.н Пламен Дойнов
Антония Велкова-Гайдаржиева

(изтегляния 392 от 19.3.2019 г.)

Хабилитация: доц. д-р Рада Василева

(изтегляния 485 от 19.3.2019 г.)

Хабилитация: доц. д-р Янка Коева

(изтегляния 428 от 19.3.2019 г.)

Хабилитация: д-р Ралица Демиркова

(изтегляния 444 от 19.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“

(изтегляния 379 от 19.3.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 428 от 19.3.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 449 от 25.3.2019 г.)