СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Римният пренос при превод на руска поезия на български език


Автори:
Мариана Шопова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 274-290

Резюме:


Обект на настоящата работа е т.нар. „римен пренос” – едно явление, специфично за превода на римувана поезия от руски на български език. Разглеждат се начините, по които римните двой- ки от оригиналния текст се пренасят в превода, като специално внимание се отделя на възникващите проблеми със запазването на вида на стиховите клаузули и на точността на съзвучията.


Ключови думи:

стихотворен превод, рими, римен пренос, стихови клаузули

Изтегляне


765 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (446) / Bulgaria  (24) / China  (7) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (1) / Germany  (53) / Russian Federation  (50) / Sweden  (2) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (43) / United States  (131)