СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

“Царството на славяните” от Мавро Орбини, руският превод на Сава Владиславич и изследванията по въпроса


Автори:
Роберто Адинолфи Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

Страници: 309-320

Резюме:


Настоящата работа разглежда основни студии върху книгата “Il Regno degli Slavi” на Мавро Орбини и нейния превод на руски, дело на Сава Владиславич, който е един от изворите на Паисиевата “История славянобългарска”. Задълбочено изследване по темата откриваме в трудовете на многобройни слависти и филолози. Тази работа се спира предимно на проучванията на български и италиански учени.


Ключови думи:

Мавро Орбини, „Царството на славяните“, Сава Владиславич, руски превод

Изтегляне


1809 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (902) / Asia/Pacific Region  (2) / Australia  (2) / Austria  (2) / Bulgaria  (414) / Canada  (6) / China  (5) / Cote D'Ivoire  (1) / Czech Republic  (3) / Europe  (12) / France  (20) / Germany  (66) / Greece  (4) / Italy  (2) / Korea, Republic of  (1) / Macedonia  (3) / Mayotte  (1) / Netherlands  (2) / New Zealand  (1) / Poland  (7) / Romania  (1) / Russian Federation  (18) / Serbia  (9) / Slovakia  (8) / Spain  (4) / Sweden  (3) / Turkey  (13) / Ukraine  (8) / United Kingdom  (51) / United States  (237) / Uzbekistan  (1)