СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езикова игра, игра на думи и каламбур – понятийно-терминологични аспекти и йерархична съотнесеност


Автори:
Ралица Демиркова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 340-360

Резюме:


На фона на липсата на консенсус по отношение на дефинирането на понятието ‘игра на думи’, настоящото изследване цели да очертае понятийно-терминологинчните граници между ‘езикова игра’, ‘игра на думи’ и ‘каламбур’ и да опише тяхната йерархична съотнесеност. Дава се собствена дефиниция за игра на думи, която отчита не само езиковата, но и когнитивната същност на този интересен феномен.


Ключови думи:

езикова игра, игра на думи, каламбур, формално сходство/идентичност, двузначност, неконгруентност

Изтегляне


2020 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (859) / Austria  (2) / Belarus  (1) / Bulgaria  (753) / China  (8) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (38) / France  (3) / Germany  (57) / Greece  (4) / Hong Kong  (1) / Hungary  (1) / Luxembourg  (1) / Macedonia  (3) / Montenegro  (1) / Netherlands  (1) / Norway  (1) / Poland  (2) / Russian Federation  (11) / Slovakia  (1) / Spain  (1) / Sweden  (1) / Turkey  (1) / Ukraine  (12) / United Kingdom  (46) / United States  (210)