СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Превод на културноспецифични названия. Изследване на случай


Автори:
Николай Попов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 361-380

Резюме:


В практиката на художествения превод въпросите, свързани с културноспецифичните названия, се решават най-често на микротекстуално равнище. Това означава, че за всяка отделна дума се търси подходящ лексикален еквивалент, като по този начин тя се разглежда като изолиран случай в рамките на текста. Този микротекстуален подход обаче се оказва проблематичен, тъй като културноспецифичните названия не се поддават на механично заместване на изхода с целева лексема, а изискват сериозно осмисляне от страна на преводача. Затова целта на настоящото изследване е въз основа на анализа на конкретен пример от практиката да представи един макротекстуален подход при превода на културноспецифични названия, при който на преден план излиза когнитивното реконструиране на действителността.


Ключови думи:

културноспецифично название, превод, сцена, фрейм

Изтегляне


908 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (518) / Austria  (1) / Bulgaria  (88) / China  (5) / Cote D'Ivoire  (1) / Czech Republic  (4) / France  (2) / Germany  (60) / Greece  (1) / Netherlands  (1) / Russian Federation  (14) / Spain  (1) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (44) / United States  (162)