СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сугестопедията на китайска почва


Автори:
Полина Цончева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 381-389

Резюме:


Научното съобщение представя накратко сугестопедията – основни публикации и ключови постановки, до които експериментално достига проф. Лозанов – с цел да проучи как сугестопедията попада в Китай, как и в какви направления китайските педагози са се опитвали през годините да приложат тази методика и с какъв успех. Изводите почиват на двеста издирени и проучени публикации (статии, дисертационни трудове, дипломни работи). Сугестопедията в Китай се прилага не само в преподаването на чужди езици (основно английски), но и в часовете по китайски език и литература, математика, химия и дори физическо възпитание.


Ключови думи:

сугестопедия, методика, Китай

Изтегляне


895 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (564) / Bulgaria  (68) / China  (10) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (2) / Germany  (54) / Iran, Islamic Republic of  (1) / Israel  (1) / Russian Federation  (7) / Spain  (2) / Sweden  (2) / Ukraine  (8) / United Kingdom  (44) / United States  (131)