СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научнофантастични сюжети и обекти в поезията на Вислава Шимборска


Автори:
Маргрета Григорова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 379-397

Резюме:


В творчеството на Вислава Шимборска могат да се открият сюжети, характерни за научната фантастика. Те присъстват в стихотворенията „Локви“, „Тинейджърка“, „Хора на моста“ и др. и са плод на експерименталното въображение на поетесата, на личната непримиримост със стандартната версия на света и на умението да вижда забавната страна на Вселената и сама да се шегува. В стиховете откриваме визии на алтернативни и възможни светове, опити за творческо проникване в антисветовете и антиматерията. Заетите от прозаическите жанрове на фантастиката сюжети и мотиви запазват отчасти присъщите си (в рамките на жанра) функции. Но същевременно те са преосмислени в рамките на поетическата система, като променят и самата нея.


Ключови думи:

Вислава Шимборска, научнофантастични сюжети, алтернативни и възможни светове

Изтегляне


1163 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (744) / Belarus  (21) / Bulgaria  (45) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (3) / Germany  (58) / Hong Kong  (1) / Hungary  (1) / Israel  (3) / Italy  (2) / Norway  (1) / Poland  (3) / Russian Federation  (4) / Serbia  (1) / Slovenia  (1) / Sweden  (2) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (54) / United States  (210)