СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2016 / Том 25 / Брой 2

Статии

Литературната група Скамандър – една проблематична легенда
Радостина Петрова

(изтегляния 1072 от 21.12.2016 г.)

Научнофантастични сюжети и обекти в поезията на Вислава Шимборска
Маргрета Григорова

(изтегляния 1100 от 21.12.2016 г.)

Интернет като инструмент за подпомагане на превода
Станка Бонова

(изтегляния 4455 от 21.12.2016 г.)

Varia: Естетическо изграждане на малкия читател
Мила Гълъбова-Маринова

(изтегляния 2003 от 21.12.2016 г.)

Портрет и Юбилей: Йежи Русек
Людвиг Селимски

(изтегляния 730 от 21.12.2016 г.)

Портрет и Юбилей: Хилмар Валтер
Лилия Бурова

(изтегляния 795 от 21.12.2016 г.)

Портрет: Езиковедската словакистика в България
Даниела Константинова Величко Панайотов

(изтегляния 822 от 21.12.2016 г.)

Хроника: Десет години Център за гръцки език и култура
Цветана Маджукова Велин Петров

(изтегляния 792 от 22.12.2016 г.)

Хроника: Класирани на Национално студентско състезание по езикова култура
Силвия Коева Цаня Петкова

(изтегляния 352 от 11.3.2019 г.)

Хроника: Кръгла маса „Quo vadis, Philologia?“
Ценка Иванова

(изтегляния 349 от 11.3.2019 г.)

Хроника: Шестият световен конгрес на полонистите и българското участие в него
Маргрета Григорова Стелиана Александрова Станка Бонова

(изтегляния 339 от 11.3.2019 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 404 от 11.3.2019 г.)

Notes on Contributors

(изтегляния 334 от 11.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“

(изтегляния 318 от 11.3.2019 г.)

Технически стандарт

(изтегляния 300 от 11.3.2019 г.)