СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2016 / Том 25 / Брой 2

Статии

Литературната група Скамандър – една проблематична легенда
Радостина Петрова

(изтегляния 1223 от 21.12.2016 г.)

Научнофантастични сюжети и обекти в поезията на Вислава Шимборска
Маргрета Григорова

(изтегляния 1250 от 21.12.2016 г.)

Интернет като инструмент за подпомагане на превода
Станка Бонова

(изтегляния 4563 от 21.12.2016 г.)

Varia: Естетическо изграждане на малкия читател
Мила Гълъбова-Маринова

(изтегляния 2128 от 21.12.2016 г.)

Портрет и Юбилей: Йежи Русек
Людвиг Селимски

(изтегляния 829 от 21.12.2016 г.)

Портрет и Юбилей: Хилмар Валтер
Лилия Бурова

(изтегляния 913 от 21.12.2016 г.)

Портрет: Езиковедската словакистика в България
Даниела Константинова Величко Панайотов

(изтегляния 948 от 21.12.2016 г.)

Хроника: Десет години Център за гръцки език и култура
Цветана Маджукова Велин Петров

(изтегляния 887 от 22.12.2016 г.)

Хроника: Класирани на Национално студентско състезание по езикова култура
Силвия Коева Цаня Петкова

(изтегляния 464 от 11.3.2019 г.)

Хроника: Кръгла маса „Quo vadis, Philologia?“
Ценка Иванова

(изтегляния 425 от 11.3.2019 г.)

Хроника: Шестият световен конгрес на полонистите и българското участие в него
Маргрета Григорова Стелиана Александрова Станка Бонова

(изтегляния 426 от 11.3.2019 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 508 от 11.3.2019 г.)

Notes on Contributors

(изтегляния 439 от 11.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“

(изтегляния 402 от 11.3.2019 г.)

Технически стандарт

(изтегляния 392 от 11.3.2019 г.)