СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нужната другост. Размисли върху „Старата“ на Рафал Вояшински


Автори:
Павел Петров

Страници: 398-407

Резюме:


Представеният текст е критически прочит на новелата „Старата“ от полския писател Рафал Вояшински – творба, с която той дебютира в българското литературно пространство през 2014 г. Основният акцент е поставен върху опита за психологически прочит на образа на главния герой – особеностите и изключителността на неговия светоглед, които поставят под въпрос нормативността на картензианското Cogito ergo sum и християнския логоцентризъм. Отчитат се и различните акценти в полската и в българската читателска рецепция на творбата, дължащи се предимно на влиянието на религиозния фактор в полското общество. Изследват се и някои дихотомични модели, които се проявяват в отношенията между неназования главен герой и заобикалящия го свят: вербоцентрично – визиоцентрично, смирение – съзнание за богоизбраност, екзалтация – аскетизъм и др.


Ключови думи:

другост, светец, екзалтация, съзерцание, богоизбран, маргинален

Изтегляне


778 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (437) / Brazil  (2) / Bulgaria  (23) / Canada  (2) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (5) / Germany  (58) / Netherlands  (2) / Norway  (1) / Poland  (5) / Russian Federation  (15) / Sweden  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (20) / United States  (197)