СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблематика на стихосложението при преводната рецепция на поезията на Леополд Стаф


Автори:
Стелиана Александрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 408-418

Резюме:


Статията разглежда проблематиката на стихосложението при българските преводи на поезията на Леополд Стаф, един от водещите поети на ХХ век, чието творчество обхваща три периода в полската литература и 50 години от биографията на поета. Въвеждат се най-важни сведения за поета и неговите преводи в България, проследяват се трансформациите на стихосложението и римите при превода на неговите стихове. Анализират се конкретни стихотворения и техните преводи с оглед на съпоставката между особеностите на двата езика и тяхното влияние върху превода. Правят се заключения относно превода на полска поезия от края на XIX в. до средата на ХХ в., особено на полското силабическо стихосложение, характерно за този период.


Ключови думи:

превод на поезия, рецепция, полска поезия, сила- бическо стихосложение, Леополд Стаф

Изтегляне


1320 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (622) / Australia  (12) / Austria  (2) / Belgium  (1) / Bulgaria  (112) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (6) / France  (39) / Germany  (112) / India  (23) / Indonesia  (7) / Netherlands  (18) / Norway  (1) / Poland  (11) / Romania  (36) / Russian Federation  (20) / Singapore  (10) / Tunisia  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (56) / United States  (223)