СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои проблеми на българските студенти при усвояването на полския речев етикет


Автори:
Виргиния Мирославска Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 419-430

Резюме:


Статията е посветена на въпросите за полския речев етикет в глотодидактичен аспект. Тя разглежда езикови грешки на български студенти, изучаващи полски език, допуснати в общуване на официално ниво. Най-големи проблеми създават: поставянето на сказуемото в съответната граматична форма, употребата на учтивите местоименни форми, изборът на правилна адресативна форма, изборът на подходящата формула за поздрав и сбогуване. Основната причина за грешките е интерференцията на българския език или вътрешноезиковата интерференция. Статията е предназначена за българския читател и съдържа необходими пояснения и социолингвистичен коментар за правилата на полския речев етикет.


Ключови думи:

речев етикет, формално / официално ниво, не- формално / неофициално ниво, адресативна форма, учтиви лични местоимения

Изтегляне


816 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (495) / Anonymous Proxy  (2) / Austria  (1) / Bulgaria  (26) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (5) / Germany  (59) / Norway  (1) / Poland  (10) / Russian Federation  (29) / Slovenia  (1) / Spain  (1) / Sweden  (1) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (21) / United States  (155)