СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интернет като инструмент за подпомагане на превода


Автори:
Станка Бонова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 431-444

Резюме:


Статията представя някои основни механизми за използването на интернет като инструмент за подпомагане на превода.Анализирани са предимствата и недостатъците на тези механизми с оглед на приложимостта им в практиката на съвременните преводачи. Възможностите на интернет подпомагането са представени в съпоставка с особеностите на компютърно подпомагания превод и са окачествени като неразривна част от професионалната преводаческа дейност с оглед на информационния бум, процесите на глобализация и специализирането на софтуерните продукти. Стремежът към обективност и пряк достъп до предшестващия опит мотивира анализа на примерите на български и на полски език.


Ключови думи:

компютърно подпомаган превод, интернет, еквивалентност, адекватност, преводач

Изтегляне


4504 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (859) / Argentina  (10) / Bulgaria  (93) / Canada  (383) / China  (87) / Cote D'Ivoire  (1) / Czech Republic  (1) / Europe  (2) / France  (16) / Germany  (73) / Greece  (3) / Hong Kong  (326) / Iran, Islamic Republic of  (300) / Israel  (1) / Japan  (10) / Kazakhstan  (140) / Macedonia  (1) / Mexico  (20) / Netherlands  (2) / Norway  (4) / Poland  (111) / Russian Federation  (19) / Sweden  (2) / Thailand  (445) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (57) / United States  (1107) / Vietnam  (417) / Zimbabwe  (10)