СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Естетическо изграждане на малкия читател


Автори:
Мила Гълъбова-Маринова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 445-461

Резюме:


Eстетическата реч въвежда и приобщава към нравствено-духовното, етичното, педагогическото. Литературният дискурс съдържа вторична знаковост, чието възприемане прониква отвъд сетивната непосредственост на другите изкуства. В началния етап на основна образователна степен се формират елементарни естетически критерии, базисни представи за словесно художествено общуване, артистичен и езиков усет.


Ключови думи:

естетическо възприемане и осмисляне в 1. – 4. клас, новите четящи деца

Изтегляне


2056 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (1048) / Argentina  (2) / Bulgaria  (356) / China  (22) / Cote D'Ivoire  (1) / Cyprus  (1) / Europe  (9) / Finland  (1) / France  (65) / Germany  (97) / India  (6) / Netherlands  (2) / Poland  (2) / Russian Federation  (14) / Slovenia  (1) / Sweden  (2) / Thailand  (10) / Tunisia  (2) / Turkey  (10) / Ukraine  (4) / United Arab Emirates  (1) / United Kingdom  (23) / United States  (377)