СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Имена за вършители на действие (Nomina actoris) във Врачанското евангелие от XIII или ХIV век


Автори:
Милена Накова Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 247-257

Резюме:


Във фокуса на тази статия е словообразувателната характеристика на десубстантивните названия от словообразувателната категория „Имена за вършители на действие (nomina actoris)“ върху материал, ексцерпиран от Врачанското евангелие от XIII – XIVв. Формациите се класифицират по суфикси и се представят в словообразувателни типове. Формантите, с които се оформят словообразувателните типове, са разнообразни, което прави nomina actoris една от най-добре представените категории с десубстантивна мотивация във Врачанското евангелие.


Ключови думи:

словообразуване, Врачанско евангелие, имена за вършители на действие (Nomina actoris), словообразувателни типове

Изтегляне


1098 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (628) / Albania  (1) / Anonymous Proxy  (2) / Argentina  (3) / Austria  (2) / Bangladesh  (1) / Bosnia and Herzegovina  (1) / Bulgaria  (114) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (4) / Germany  (60) / Guatemala  (1) / Indonesia  (1) / Italy  (2) / Netherlands  (1) / Norway  (1) / Poland  (5) / Romania  (4) / Russian Federation  (28) / Slovenia  (5) / Turkey  (3) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (22) / United States  (201)