СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Портрет и Юбилей: Хилмар Валтер


Автори:
Лилия Бурова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 503-511

Резюме:


Проф. д-р Хилмар Валтер (род. 1933) се смята за най-изтъкнатия чуждестранен лингвист българист, познат и ценен не само в немскоезичните страни, но и по целия свят. Той е член на Бъл- гарската академия на науките, почетен доктор на Велико- търновския и на Софийския университети, членува в редица научни дружества в Германия. Неговата активна дейност допринася за укрепването на Лайпцигската българистика, а приносът му към съпоставителните изследвания на българския с други славянски езици е безспорен.


Ключови думи:


Изтегляне


849 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (500) / Australia  (2) / Bulgaria  (38) / Canada  (1) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (6) / France  (2) / Germany  (72) / New Zealand  (1) / Poland  (3) / Russian Federation  (17) / Sweden  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (21) / United States  (177)