СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Основни реализации на метеорологични конструкции чрез етимологична фигура в българския фолклор


Автори:
Наделина Ивова Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 258-271

Резюме:


Настоящият текст представя основните реализации на метеорологичните конструкции чрез етимологични фигури (напр. вятър вее) в българската фолклорна словесност. Това са хипотактични еднокоренни съчетания от съществително за метеорологично явление (вятър), функциониращо като вътрешен подлог, и глагол от същия корен (вее). Текстът анализира морфосинтактичните особености и стилистичната функция на конструкциите в българския език и представя техни аналози в други индоевропейски езици.


Ключови думи:

метеорологични конструкции, вътрешен подлог, етимологична фигура, български фолклор

Изтегляне


912 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (534) / Asia/Pacific Region  (2) / Austria  (5) / Bulgaria  (71) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (4) / Germany  (64) / Indonesia  (3) / Norway  (1) / Poland  (3) / Russian Federation  (15) / Slovakia  (1) / Slovenia  (1) / Sweden  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (21) / United States  (174)