СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Историческа поетика / история на литературата. Тезисите на А. Н. Веселовски в литературоведската систематика на ОПОЯЗ


Автори:
Виолета Русева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 300-326

Резюме:


Ал. Веселовски е руски учен от последните десетилетия на ХIХ в., автор на трудове по историческа поетика, професор по „всеобща история“ на литературата в Санктпетербургския университет. След средата на второто десетилетия на ХХ в. в същия университет група млади литературоведи и лингвисти, обединени в ОПОЯЗ, с манифестен жест публикуват първите си статии. В. Шкловски, Б. Айхенбаум, Ю. Тинянов, Р. Якобсон проблематизират научната мисъл. Литературноисторическите им изследвания, теоретизациите в полето на литературната история (извън обсега на обичайния интерес към ОПОЯЗ) се оказват изключително продуктивни в аналитичен ракурс спрямо тезите на Веселовски по историческа поетика. Статията изследва историята на научните идеи. Представя как едно и също понятие променя значението и операционалността си в различни мисловни системи. Приложен е „културен семиозис“ (Лотман) в историческа перспектива.


Ключови думи:

Веселовски, историческа поетика, ОПОЯЗ, ис- тория на литературата, Лотман, културна семиотика

Изтегляне


4057 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (1201) / Bulgaria  (2350) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (29) / France  (3) / Germany  (62) / Ireland  (7) / Macedonia  (2) / Malta  (1) / Norway  (1) / Poland  (3) / Russian Federation  (6) / Slovenia  (1) / Spain  (4) / Sweden  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (34) / United States  (340)