СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски“ – ретроспективната перспектива


Автори:
Красимир Христакиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 327-340

Резюме:


Още в дисертацията, посветена на Достоевски (1929), Бахтин въвежда няколко основни теоретически постановки, които подема наново, за да претълкува в по-късното си изследване за Рабле (1940). Такива ранни концептуални опори са: „двугласовото“ слово и „нехарактерният“ динамичен образ, които впоследствие се трансформират в амбивалентно слово и темпорализиран гротесков образ.


Ключови думи:

Рабле, полифония, амбивалентност, гротеска

Изтегляне


1256 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (777) / Bulgaria  (114) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Czech Republic  (1) / Denmark  (1) / Europe  (1) / France  (3) / Germany  (57) / Norway  (1) / Poland  (2) / Reunion  (1) / Russian Federation  (10) / Serbia  (1) / Slovakia  (1) / Slovenia  (1) / South Africa  (1) / Sweden  (2) / Turkey  (3) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (22) / United States  (250)