СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преводен рецепционен модел на южнославянските литератури в България


Автори:
Валентина Седефчева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 341-357

Резюме:


В настоящото изследване е очертана и анализирана рецепцията на южнославянските литератури в българската среда от транслатологично интертекстуална гледна точка. Рецепционната линия минава през два основни преводни етапа. Първият се характеризира с предопределеност на избора на преводна творба от историческото време, а от гледна точка на езиковата реализация говорим за адаптирани и побългарени преводи. Вторият етап изтъква активната роля на преводача, който формира картина на южнославянските литератури в своята национална култура. Това е времето, когато преводачите разбират потребността от нова рецепция на превода, обусловена от промяната в историческата епоха. На тази база се появяват преводните варианти. Изследването показва как рецепционният южнославянски преводен модел не само осъществява диалога между близкородствени култури, но и следва развитието на българската езикова норма и литературна естетика.


Ключови думи:

рецепция, южнославянски литератури, преводи, българска култура.

Изтегляне


1058 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (694) / Belarus  (1) / Bulgaria  (58) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Croatia  (1) / Europe  (5) / France  (4) / Germany  (59) / Greece  (1) / Macedonia  (1) / Netherlands  (1) / Norway  (1) / Poland  (3) / Russian Federation  (4) / Slovenia  (2) / Sweden  (1) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (21) / United States  (193)