СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележки за „История на българската литература“ от Тереса Домбек-Виргова


Автори:
Войчех Галонзка Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 358-365

Резюме:


История на българската литература от Тереса Домбек-Виргова се появи в много „неподходящ“ момент, защото през 1980 г. не ни беше до литературни изследвания. Вероятно и затова тя не породи ехо нито в Полша, нито в България. Освен това книгата беше издадена в издателска серия, която адресираше историите на чуждите литератури към много широк кръг читатели. Концепцията на авторката обаче продължава да бъде интересна и до днес. Колкото повече доминиращи по онова време в България концепции е отхвърлила авторката, толкова повече поводи е имала за независими размисли. Най-важното в труда е последица от нейното убеждение в иманентността на литературноисторическия процес. В нейната нарация за литературата диахронните мотиви са съществен елемент от синхронното описание на творчеството на писателя, на литературния род или пък на жанровата система в даден литературен период. Авторката през цялото време извършва процесуална рефлексия, която дава възможност да изрази своята концепция.


Ключови думи:

Тереса Домбек-Виргова, история на българската литература, иманентност на литературноисторическия процес

Изтегляне


781 изтегляния от 21.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (520) / Bulgaria  (14) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (4) / Germany  (60) / Norway  (1) / Poland  (5) / Russian Federation  (13) / Slovenia  (1) / Sweden  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (21) / United States  (131)