СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Писатели и дейци на културата от българската диаспора и емигрантски общности на страниците на алманах „Света гора“ (бр. 1 – 13)


Автори:
Владимир Шумелов дирекция „Култура, туризъм и международни отношения“ на Община Велико Търново, България

Страници: 96-108

Резюме:


Статията проследява дескриптивно появата на имена от българската диаспора и емигрантски общности на страниците на алманах „Света гора” от бр. 1 („А”) до бр. 13 („М”). Най-често това са поети и писатели, но и представители на други изкуства. Текстове от и за тях са публикувани в няколко рубрики на алманаха: „Диаспора”, „Поезия”, „Проза”, „Преглед”, „Юбилеи”, „Сцена”, „Ли- тературознание, изкуствознание, публицистика”.


Ключови думи:

алманах „Света гора”, диаспора, емигрантска общност

Изтегляне


1206 изтегляния от 30.6.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (6) / Senegal  (1) / Cote D'Ivoire  (2) / Romania  (4) / United Kingdom  (21) / Europe  (7) / United States  (164) / Norway  (1) / Canada  (1) / Germany  (50) / NA (658) / Russian Federation  (43) / China  (5) / India  (1) / Sweden  (5) / Austria  (1) / Bulgaria  (214) / Moldova, Republic of  (2) / Spain  (4) / Turkey  (3) / Italy  (1) / Ukraine  (12)