СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2017 / Том 26 / Брой 1

Статии

Нistoria domus“ – домовете на времето
Силвия Георгиева Елена Тачева

(изтегляния 724 от 30.6.2017 г.)

Хроника: Голямата награда „Китайски езиков мост“
Полина Цончева

(изтегляния 355 от 5.3.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 370 от 5.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“

(изтегляния 326 от 5.3.2019 г.)

Двойно анонимно рецензиране

(изтегляния 358 от 5.3.2019 г.)