СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2017 / Том 26 / Брой 1

Статии

Нistoria domus“ – домовете на времето
Елена Тачева Силвия Георгиева
(изтегляния 323 от 30.6.2017 г.)

Хроника: Голямата награда „Китайски езиков мост“
Полина Цончева
(изтегляния 86 от 5.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 105 от 5.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“
(изтегляния 76 от 5.3.2019 г.)

Двойно анонимно рецензиране
(изтегляния 102 от 5.3.2019 г.)