СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Другата страна на разказа. За прозата на Здравка Евтимова


Автори:
Владимир Донев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 148-153

Резюме:


Статията разглежда поетиката на късия разказ в прозата на Здравка Евтимова, един от най- талантливите разказвачи в съвременната българска литература. Проследен е накратко пътят във формиране на разказваческия стил на писателката чрез експерименти в техниката на разказване от социално-реалистично мотивирани конфликти до конотацията на словото и появата на разкази- притчи и разкази-антиутопии в белетристиката.


Ключови думи:

поетика на разказа, конотативни значения, метафоричен стил на разказване, първолично повествование, персонализирано третолично повествование, притча, антиутопия

Изтегляне


1666 изтегляния от 30.6.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Senegal  (1) / Cote D'Ivoire  (2) / Romania  (1) / Greece  (2) / United Kingdom  (25) / Israel  (1) / Europe  (26) / United States  (151) / Germany  (56) / Vietnam  (8) / NA (967) / Russian Federation  (8) / China  (6) / Cyprus  (2) / India  (1) / Sweden  (3) / Austria  (2) / Bulgaria  (358) / Ireland  (5) / Poland  (1) / Denmark  (2) / Kuwait  (1) / Spain  (2) / Switzerland  (1) / Turkey  (3) / Belgium  (4) / Ukraine  (24)