СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Диаспорни неволи: евреите на Израел Зангуил между ционисткия проект и опасността от „обезродяване“


Автори:
Людмила Костова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 9-16

Резюме:


Статията разглежда определени теоретични подходи към диаспората като социално явление и колективно преживяване. Обръща се внимание на някои тълкувания на еврейската диаспора и опростенческата презумпция за нейната „изключителност“. Прави се опит да се изясни спецификата чрез аналитичен прочит на две произведения на англо-еврейския писател Израел Зангуил (1864–1926). Разглеждат се и неговите ционистки възгледи, като се свързват с тенденции, характерни за идеологическия контекст на британското краевековие. В произведенията си Зангуил пропагандира идеята за баланс между старовремските еврейски традиции и изискванията на живота в модерния свят. Това според него е начинът да се избегне опасността от тотална асимилация или „обезродяване“ на субектите на диаспората. Статията завършва с опит за паралел между творчеството на Зангуил и постколониалната литература от по-ново време, както и с преценка на способността на текстовете му да надхвърлят наложените им от автора идеологически рамки.


Ключови думи:

диаспора, диаспорна субективност, евреи, ционизъм, Израел Зангуил

Изтегляне


783 изтегляния от 30.6.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Senegal  (1) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (21) / United States  (115) / Norway  (4) / Germany  (50) / NA (506) / Russian Federation  (12) / China  (3) / India  (1) / Sweden  (1) / Bulgaria  (51) / Poland  (2) / Turkey  (2) / Morocco  (4) / Italy  (1) / Ukraine  (5)