СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Огледала и обърнати образи: постколониални аспекти на бездомността в два романа от Салман Рушди


Автори:
Петя Цонева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 26-32

Резюме:


Статията разглежда изкривяващото (катоптрично) действие на счупеното огледало в начините, по които Салман Рушди представя бездомността на мигриращия човек в два свои романа – „Сатанински строфи“ и „Земята под нейните нозе“. Изследвам огледалните свойства на въздушното пространство и изкривяващия ефект, който то оказва върху маршрутите на героите и познанието им за дома. Също така наблюдавам как увеличителното стъкло на въздушното пространство и неговият далеч по-ограничен технически синоним, фотографската перспектива, създават изкривени образи на местата, които героите прекосяват в своята миграция, като при тази оптическа интер- венция позициите на метрополията и колониите се замъгляват, сдвояват или променят местата си.


Ключови думи:

Салман Рушди, миграция, постколониално пренаписване

Изтегляне


810 изтегляния от 30.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (532) / Bulgaria  (41) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / France  (5) / Germany  (51) / India  (1) / Norway  (1) / Russian Federation  (11) / Senegal  (1) / Slovakia  (1) / Sweden  (5) / Turkey  (3) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (21) / United States  (127)