СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нistoria domus“ – домовете на времето


Автори:
Силвия Георгиева Югозападен университет " Неофит Рилски", България
Елена Тачева Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 51-55

Резюме:


За първи път в превод от латински се представя на част от пазения в Стар Бешенов летопис, извес- тен с името „Historia domus“. Ръкописът вероятно предхожда както историята на Блазиус Клайнер, така и тази на Паисий Хилендарски. Пътните бележки на Елена Тачева от научно пътуване до Стар Бешенов, осъществено през 2012 г., информират за основните културни институции на селището.


Ключови думи:

„Historia domus“, Стар Бешенов, българска диаспора в Банат

Изтегляне


779 изтегляния от 30.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (493) / Bulgaria  (35) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (5) / Europe  (1) / France  (2) / Germany  (52) / Greece  (1) / India  (1) / Norway  (1) / Romania  (8) / Russian Federation  (8) / Senegal  (1) / Sweden  (5) / Turkey  (4) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (21) / United States  (133)