СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Народният календар на бесарабския българин: езиково-културно интерпретиране. Речник


Автори:
Светлана Георгиева Одеския национален университет „И. Мечников“,Украйна

Страници: 56-69

Резюме:


В статията е направен опит да се проучат календарните обичаи и обреди като фактор, съдействащ за запазването на етнокултурната идентичност на българите от южните части на Украйна, които са богат извор за разкриване на българската народна култура и за промените, които тя претърпява в обкръжението на други култури. Народният календар се изследва през призмата на лексика и терминология, представени като кратки етнолингвистични статии, описващи не само значението на думите, но и стоящата зад тях обредна реалност и вярвания, без които лексикалните значения понякога изглеждат немотивирани и необясними. Заглавията на етнолингвистичните статии са организирани по азбучен принцип.


Ключови думи:

етнолингвистика, българска диаспора в Украйна, български календарни обичаи и обреди

Изтегляне


1099 изтегляния от 30.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (592) / Asia/Pacific Region  (2) / Belarus  (1) / Belgium  (5) / Bulgaria  (89) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / Europe  (6) / France  (7) / Germany  (52) / India  (1) / Iran, Islamic Republic of  (1) / Italy  (1) / Macedonia  (2) / Moldova, Republic of  (2) / Netherlands  (4) / Norway  (1) / Poland  (2) / Romania  (9) / Russian Federation  (82) / Senegal  (1) / Sweden  (4) / Turkey  (3) / Ukraine  (45) / United Kingdom  (22) / United States  (159)