СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към историята на българоезичната лексикография в Украйна


Автори:
Елза Стоянова Киевски славистичен университет, Украйна

Страници: 70-76

Резюме:


В статията се разглежда един от началните етапи в историята на българоезичната лексикография в Украйна. Първите речници излизат през 30-те години на миналия век. Те са единични и доста кратки. Вниманието ни е съсредоточено основно върху дейността на Делчо Пеев Дринов (1893–1936) – първия българин и съветски езиковед, който работи в няколко висши учебни заведения в Киев, като преподава български език от 1919 до 1930 г., а впоследствие започва да се занимава с научна и учебно-методическа дейност. Делчо Дринов издава учебници по български и украински език, а също и първия украинско- български речник, предназначен за селяните българи от диаспората.


Ключови думи:

Украйна, Делчо Пеев Дринов, първият украинско-български речник, диаспора

Изтегляне


771 изтегляния от 30.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (465) / Bulgaria  (39) / China  (5) / Cote D'Ivoire  (2) / Czech Republic  (1) / France  (4) / Germany  (50) / India  (1) / Moldova, Republic of  (1) / Netherlands  (2) / Norway  (1) / Poland  (1) / Russian Federation  (23) / Senegal  (1) / Sweden  (4) / Turkey  (3) / Ukraine  (7) / United Kingdom  (22) / United States  (139)