СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Един уникален етимологичен речник (за јubor Králik, Struèný etymologický slovník …)


Автори:
Мария Ангелова-Атанасова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 282-283

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


886 изтегляния от 19.12.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (22) / Europe  (1) / United States  (169) / Germany  (44) / NA (532) / Russian Federation  (11) / China  (5) / Slovakia  (6) / India  (1) / Sweden  (2) / Bulgaria  (77) / Latvia  (1) / Spain  (1) / Turkey  (1) / Bosnia and Herzegovina  (1) / Ukraine  (7)