Проглас, 2017 / Том 26 / Брой 2

Статии

Съдържание: лингвистика и интернет
(изтегляния 246 от 19.12.2017 г.)

Създаване на софтуер за обучение по специализиран превод
Ренета Килева-Стаменова
(изтегляния 257 от 19.12.2017 г.)

Отново за езика в интернет
Мария Грозева
(изтегляния 305 от 19.12.2017 г.)

За видовете интернет форуми по съдържание
Русин Коцев
(изтегляния 233 от 19.12.2017 г.)

Първи принос в българския генеративен синтаксис: Хилмар Валтер
Цветомира Венкова
(изтегляния 244 от 19.12.2017 г.)

Интернет комуникацията – лингвистични аспекти
Гергана Падарева-Илиева
(изтегляния 244 от 19.12.2017 г.)

Възраждане на една традиция
Петя Карамфилова
(изтегляния 192 от 19.12.2017 г.)

Ново изследване върху езиковата интерференция
Владислав Маринов
(изтегляния 219 от 19.12.2017 г.)

Един уникален етимологичен речник
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 237 от 19.12.2017 г.)

За много години, проф. Пенка Радева!
(изтегляния 251 от 19.12.2017 г.)

Полският българист Войчех Галонзка
(изтегляния 194 от 19.12.2017 г.)

Хроника
(изтегляния 207 от 19.12.2017 г.)

Хроника
(изтегляния 240 от 19.12.2017 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 233 от 19.12.2017 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 199 от 19.12.2017 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 45 от 28.5.2018 г.)