СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2017 / Том 26 / Брой 2

Статии

Създаване на софтуер за обучение по специализиран превод
Ренета Килева-Стаменова
(изтегляния 577 от 19.12.2017 г.)

Отново за езика в интернет
Мария Грозева
(изтегляния 673 от 19.12.2017 г.)

За видовете интернет форуми по съдържание
Русин Коцев
(изтегляния 371 от 19.12.2017 г.)

Първи принос в българския генеративен синтаксис: Хилмар Валтер
Цветомира Венкова
(изтегляния 419 от 19.12.2017 г.)

Юбилей: За много години, проф. Пенка Радева!
Стоян Буров
(изтегляния 412 от 19.12.2017 г.)

Юбилей: Полският българист Войчех Галонзка
Маргрета Григорова
(изтегляния 325 от 19.12.2017 г.)

Хроника: Научна конференция „Медии и постистина“
Христина Христова
(изтегляния 168 от 28.5.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 77 от 5.3.2019 г.)

Notes on Contributors
(изтегляния 71 от 5.3.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 65 от 5.3.2019 г.)