СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2017 / Том 26 / Брой 2

Статии

Създаване на софтуер за обучение по специализиран превод
Ренета Килева-Стаменова

(изтегляния 1221 от 19.12.2017 г.)

Отново за езика в интернет
Мария Грозева

(изтегляния 1845 от 19.12.2017 г.)

За видовете интернет форуми по съдържание
Русин Коцев

(изтегляния 892 от 19.12.2017 г.)

Първи принос в българския генеративен синтаксис: Хилмар Валтер
Цветомира Венкова

(изтегляния 981 от 19.12.2017 г.)

Юбилей: За много години, проф. Пенка Радева!
Стоян Буров

(изтегляния 904 от 19.12.2017 г.)

Юбилей: Полският българист Войчех Галонзка
Маргрета Григорова

(изтегляния 770 от 19.12.2017 г.)

Хроника: Научна конференция „Медии и постистина“
Христина Христова

(изтегляния 559 от 28.5.2018 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 431 от 5.3.2019 г.)

Notes on Contributors

(изтегляния 440 от 5.3.2019 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 378 от 5.3.2019 г.)