Проглас, 2017 / Том 26 / Брой 2

Статии

Създаване на софтуер за обучение по специализиран превод
Ренета Килева-Стаменова
(изтегляния 309 от 19.12.2017 г.)

Отново за езика в интернет
Мария Грозева
(изтегляния 364 от 19.12.2017 г.)

За видовете интернет форуми по съдържание
Русин Коцев
(изтегляния 273 от 19.12.2017 г.)

Първи принос в българския генеративен синтаксис: Хилмар Валтер
Цветомира Венкова
(изтегляния 295 от 19.12.2017 г.)

Хроника: Научна конференция „Медии и постистина“
Христина Христова
(изтегляния 86 от 28.5.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 23 от 5.3.2019 г.)

Notes on Contributors
(изтегляния 21 от 5.3.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 18 от 5.3.2019 г.)