СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кой управлява правописната норма във Фейсбук? Българският случай


Автори:
София Мицова Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 210-215

Резюме:


Изложението се занимава с наблюдение над поведението на участници във Фейсбук групи, дискутиращи граматически и правописни проблеми на българската езикова норма. Анализът на комуникативните модели, присъщи за комуникацията в социалните медии от този тип, показва, че и във виртуалните речеви ситуации може да се проследят четирите фази на езиково управление – регистриране на отклонения от езиковата норма; оценяването им; планиране на тяхната регулация и процесът на самата регулация.


Ключови думи:

теория за езиковото управление, компютърно опосредствана комуникация, социални медии, Фейсбук, езикови корекции, отклонения от граматиката

Изтегляне


2374 изтегляния от 19.12.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Cote D'Ivoire  (2) / Netherlands  (1) / Greece  (2) / United Kingdom  (26) / United States  (161) / Germany  (43) / NA (2050) / Russian Federation  (11) / China  (5) / India  (1) / Sweden  (1) / Nigeria  (1) / Bulgaria  (58) / Turkey  (3) / Ukraine  (6)