СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За видовете интернет форуми по съдържание


Автори:
Русин Коцев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 216-226

Резюме:


Настоящият материал е опит за преодоляване на асиметрията при описанието на форумите като жанр на интернет комуникацията. Защитава се класификацията на форумите по съдържание, като се оспорва обособяването на форуми по комуникативна цел.


Ключови думи:

интернет комуникация, език, форум, жанр, комуникативна цел, езикови маркери

Изтегляне


910 изтегляния от 19.12.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (22) / United States  (154) / Germany  (55) / NA (562) / Russian Federation  (53) / China  (3) / India  (1) / Sweden  (3) / Hong Kong  (1) / Bulgaria  (41) / Moldova, Republic of  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (6)