СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Първи принос в българския генеративен синтаксис: Хилмар Валтер


Автори:
Цветомира Венкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 227-235

Резюме:


Текстът разглежда първото приложение на трансформационно-генеративната граматика (ТГГ) към българския език, осъществено в статия на Хилмар Валтер през 1963 г. Ролята на тази статия се очертава в рамките на цялостния процес на рецепция на ТГГ от американската в българската езиковедска практика, като се изследват факторите, определили непряката рецепция чрез немското посредничество. Освен това, се анализират основните рецепционни особености в статията на Х. Валтер, станали водещи при възприемането на генеративната граматика у нас като цяло. Особено внимание е отделено на отзвука на пионерската статия в българското езикознание.


Ключови думи:

генеративен синтаксис, рецепция на лингвистични теории, лингвистична историо- графия, Хилмар Валтер, лайпцигска лингвистика

Изтегляне


1002 изтегляния от 19.12.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (27) / Europe  (3) / United States  (196) / Norway  (1) / Brazil  (1) / Germany  (59) / NA (606) / Macedonia  (2) / Russian Federation  (21) / China  (2) / India  (1) / Sweden  (1) / Bulgaria  (62) / Poland  (3) / Spain  (1) / Turkey  (1) / Serbia  (1) / Ukraine  (8)