СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Европейски образи на Китай до края на деветнадесети век: общ преглед


Автори:
Павел Петков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 16-22

Резюме:


Статията разглежда образите на Китай от тяхната най-ранна поява в европейски източници на информация за страната (позната като Катхей и земята на Seres) до края на деветнадесети век. Проследява се развитието на тези образи през вековете и как са се променяли те според вариациите в начините, по които представителите на Запада възприемат света. Обръща се специално внимание на цикличното естество на създаването на образи. Авторите са разпределени в няколко отделни групи, отнасящи се за различните периоди на комуникация и взаимодействие.


Ключови думи:

Китай, миграции, образи, репрезентация.

Изтегляне


728 изтегляния от 28.6.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (451) / Bulgaria  (38) / China  (5) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (3) / France  (1) / Germany  (45) / India  (3) / Macedonia  (2) / Russian Federation  (10) / Senegal  (2) / Sweden  (3) / Turkey  (1) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (28) / United States  (130)