СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2018 / Том 27 / Брой 1

Статии

Културни стереотипи. Образът на японците
Магдалена Василева

(изтегляния 860 от 28.6.2018 г.)

Текстът във всекидневието на българските германци
Таня Матанова

(изтегляния 763 от 28.6.2018 г.)

Георги Ингилизов и българската маринистика
Маргрета Григорова

(изтегляния 852 от 28.6.2018 г.)

Изберете новото! Сп. „Медии и комуникации на 21 век“
Десислава Андреева

(изтегляния 570 от 28.6.2018 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 605 от 28.6.2018 г.)

Notes on Contributors

(изтегляния 496 от 28.6.2018 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 492 от 28.6.2018 г.)

Guidelines

(изтегляния 373 от 8.11.2018 г.)