СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2018 / Том 27 / Брой 1

Статии

Културни стереотипи. Образът на японците
Магдалена Василева
(изтегляния 389 от 28.6.2018 г.)

Текстът във всекидневието на българските германци
Таня Матанова
(изтегляния 411 от 28.6.2018 г.)

Георги Ингилизов и българската маринистика
Маргрета Григорова
(изтегляния 482 от 28.6.2018 г.)

Изберете новото! Сп. „Медии и комуникации на 21 век“
Десислава Андреева
(изтегляния 290 от 28.6.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 341 от 28.6.2018 г.)

Notes on Contributors
(изтегляния 236 от 28.6.2018 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 279 от 28.6.2018 г.)

Guidelines
(изтегляния 153 от 8.11.2018 г.)