СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Георги Ингилизов и българската маринистика


Автори:
Маргрета Григорова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 59-68

Резюме:


Статията представя концепциите, идеите и инициативите (редакторска дейност, филмография) на ма- риниста Георги Ингилизов (1955–2018), свързани със състоянието на българската маринистика и нейното място в българската литература. Проследен е творческият път на мариниста и са разгледани основни аспекти на неговата морска проза, свързани с моряшките ценности и проблеми. Текстът кореспондира с интервюто с този автор, представено в едноименната рубрика на настоящия брой.


Ключови думи:

българска маринистика, Георги Ингилизов, Върбан Стаматов, море, литература.

Изтегляне


907 изтегляния от 28.6.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (552) / Australia  (1) / Bulgaria  (112) / China  (6) / Europe  (5) / France  (2) / Germany  (43) / India  (2) / Russian Federation  (27) / Senegal  (2) / Sweden  (2) / Turkey  (1) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (34) / United States  (113)