СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Размисли за съставните глаголни сказуеми, с първи компонент – форма на безличен глагол


Автори:
Иван Недев Русенския университет „Ангел Кънчев“, България

Страници: 69-82

Резюме:


В тази статия разкриваме някои разсъждения относно границите на съставните глаголни сказуеми, чийто първи компонент е изразен чрез форма на безличен глагол (а вторият компонент може да бъде изразен както чрез форма на личен глагол, така и чрез форма на безличен глагол или на личен глагол с безлична употреба). Основното положение, от което излизаме, е: всяко съчетание, образувано от две глаголни форми (свързани помежду си чрез езиковия елемент да), първата от които е форма на безличен глагол, функционира в изречението като съставно глаголно сказуемо. При установяването на такова съставно глаголно сказуемо основно значение има доказателството, че първият му компонент е изразен чрез форма на безличен глагол.


Ключови думи:

съчетаемост, третолични глаголи, носител на състоянието, производител на действието.

Изтегляне


878 изтегляния от 28.6.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (621) / Bulgaria  (47) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (2) / France  (1) / Germany  (43) / India  (2) / Russian Federation  (13) / Senegal  (2) / Sweden  (4) / Tajikistan  (3) / Turkey  (1) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (28) / United States  (101)