СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Метакомуникацията - антропоцентрични прочити в съвременната лингвистика


Автори:
Донка Мангачева Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 83-90
DOI: https://doi.org/10.54664/PKDM6343

Резюме:


Осмислена като неотменен компонент на социалното междусубектно взаимодействие, метакомуникацията попада в редица предметни области и се разглежда през фокуса на различни антропоцентрични перспективи, предопределящи своеобразно обхващане на проблематиката, пространствено моделиране и категоризация. Метакомуникацията е обект на повишен интерес и в лингвистиката през последните десетилетия в качеството на комплексно явление, свързано както с подаването и тълкуването на определена информация в словесния обмен, така и с рефлексията върху речевата употреба и формирането на междуличностните отношения.


Ключови думи:

метакомуникация, комуникация, словесно взаимодействие, междуличностни взаимоотношения, фатична функция.

Изтегляне


765 изтегляния от 28.6.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (607) / Bulgaria  (58) / China  (4) / France  (10) / Germany  (14) / India  (2) / Russian Federation  (8) / Sweden  (8) / Ukraine  (2) / United Kingdom  (1) / United States  (51)