СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2019 / Том 28 / Брой 1

Статии

История, ирония, етос (2. част)
Иван Русков
DOI: https://doi.org/10.54664/KLOH7122
(изтегляния 672 от 28.6.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 552 от 28.6.2019 г.)

Contributors to the Issue

(изтегляния 615 от 28.6.2019 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 457 от 29.6.2019 г.)