СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2019 / Том 28 / Брой 1

Статии

Фантастиката - медиум на модерността: Светослав Минков
Николина Бурнева
(изтегляния 122 от 28.6.2019 г.)

„Сърцето на мрака“ – идеи и решения на първата българска постановка
Маргрета Григорова Петя Цонева
(изтегляния 114 от 28.6.2019 г.)

(Нe)познатият език: Гергьовден при бесарабските българи
Светлана Георгиева
(изтегляния 113 от 28.6.2019 г.)

История, ирония, етос (2. част)
Иван Русков
(изтегляния 94 от 28.6.2019 г.)

Хроника: VI международен конгрес на изследователите на руския език
Валентина Бонджолова
(изтегляния 96 от 28.6.2019 г.)

Хроника: 25 години Немска библиотека във ВТУ
Сашка Пенчева
(изтегляния 78 от 28.6.2019 г.)

Хроника: Отличие за д-р Маринела Петрова
Веска Кирилова
(изтегляния 85 от 28.6.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 130 от 28.6.2019 г.)

Contributors to the Issue
(изтегляния 102 от 28.6.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 88 от 29.6.2019 г.)