СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фантастично и фантасмагорично в контекста на романтическата традиция


Автори:
Борис Минков НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, България

Страници: 7-14
DOI: https://doi.org/10.54664/QYJN7911

Резюме:


Статията опитва да напусне жанровото говорене за фантастичното. За тази цел е изведено едно работно понятие за фантасмагория: образна проекция на познавателни универсалии, застинали при преминаването си през призмата на ироническия обрат. За да се набележат различни характеристики на фантасма- горичното, се използват примери от творчеството на Е. Т. А. Хофман, Клеменс Брентано, Вилхелм Хауф, Хайнрих Хайне. Във връзка с продължаващото развитие на фантасмагорията след времето на романтизма е посочен пример със „Звездни дневници“ на Станислав Лем. От същностно значение за статията е позицията, че фантасмагорията е ирелевантна спрямо опозицията реалистично – нереалистично изкуство.


Ключови думи:

фантасмагория, романтизъм, иронически обрат, новелата като казус.

Изтегляне


599 изтегляния от 28.6.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (465) / Bulgaria  (32) / China  (5) / France  (13) / Germany  (15) / India  (2) / Poland  (1) / Russian Federation  (4) / Sweden  (8) / Ukraine  (2) / United Kingdom  (1) / United States  (51)