СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фантастиката - медиум на модерността: Светослав Минков


Автори:
Николина Бурнева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 15-27
DOI: https://doi.org/10.54664/JBOE2464

Резюме:


Статията въвежда в контекста на епохалните трансформации на мирогледните и естетически парадигми в края на „дългия 19 век“ и навлизането на модерността в българската култура, отличаваща се до тогава като традиционно-народностна. На този фон е проследено ранното творчество на Светослав Минков като изтъкнат писател фантаст и съосновател на българската диаболична литература. Фокусът на изложението е насочен към съпоставителен прочит на някои разкази от Густав Майринк и от Светослав Минков, за да се изведат аргументите за разглеждането на това литературно течение в широк, европейски план.


Ключови думи:

Густав Майринк, Светослав Минков, модерност, технокрация, дистопия.

Изтегляне


609 изтегляния от 28.6.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (463) / Bulgaria  (42) / China  (5) / France  (13) / Germany  (16) / India  (2) / Poland  (1) / Russian Federation  (4) / Slovakia  (1) / Sweden  (9) / Ukraine  (2) / United Kingdom  (1) / United States  (50)