СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Постбиологичната еволюция в "Премахването на видовете" от Дитмар Дат


Автори:
Бранка Огнянович Центъра за изследване на езика и литературата във Факултета за филологии и изкуства на университета в Крагуевац, Сърбия

Страници: 28-34
DOI: https://doi.org/10.54664/NRLO2159

Резюме:


Статията представя постбиологичната еволюция и постхуманния свят, изградени в романа „Премахването на видовете“ (2008) от Дитмар Дат. Постбиологичната еволюция се разбира управляван от хората процес, чийто продукт е един свят, обитаван от човешки потомци, придобили формата на животни или машини. Подчертава се противоположното развитие на човекомашините (т.нар. керамикани) и на човекоживотните (т.нар. генти), както и последиците от тяхната борба за оцеляване. Под постхуманен свят се разбира един свят, в който човекът вече не е в центъра на световната история и живее като елемент от техногенно манипулирания свят. Цел на изследването е да проследи въвеждането на научните теории във фиктивната действителност на романа, за да извлече картината на променилите се технологични и биологични условия.


Ключови думи:

Дитмар Дат, еволюция, машина, постхуманизъм, животински видове.

Изтегляне


636 изтегляния от 28.6.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (509) / Bulgaria  (17) / China  (5) / France  (7) / Germany  (15) / Greece  (2) / India  (3) / Mexico  (1) / Poland  (1) / Russian Federation  (14) / Serbia  (5) / Sweden  (8) / Ukraine  (2) / United Kingdom  (1) / United States  (46)