СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Относно фантастичното в китайския филм „Легенда за котката демон“


Автори:
Андроника Мартонова Институт за изследване на изкуствата в БАН, България

Страници: 47-58
DOI: https://doi.org/10.54664/SYVJ4118

Резюме:


Студията проследява някои различни наративи – исторически и фикционални, свързани с трагичната връзка между китайската наложница Ян Гуйфей и Танския император Ли Лундзи – сюжет, многократно интерпретиран както в китайското, така и в японското културологично поле. „Легенда за котката демон“ на Чън Кайгъ е кинотворба, която прочита историята по начин, съвсем различен от предходни филмови образци. Филмът е екранизация по съвременния японски роман „Самана Кукай“ на писателя Йонеама Минео. Режисьорът, емблематичен за Петото кинопоколение, конструира фантастичното, опирайки се на традициите в жанра, характерни както за литературата, така и за китайската кинематография. Статията прави първи подстъп към анализа на „Легенда за котката демон“, разполагайки обекта на изследване в широката рамка на кинознанието и културологията.


Ключови думи:

кино, Китай, фантастично, династия Тан, неотрадиционализъм.

Изтегляне


771 изтегляния от 28.6.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (613) / Bulgaria  (28) / China  (12) / Denmark  (2) / France  (13) / Germany  (15) / Greece  (1) / Hong Kong  (2) / India  (2) / Poland  (1) / Russian Federation  (13) / Sweden  (9) / Taiwan  (1) / Ukraine  (2) / United Kingdom  (5) / United States  (52)